Головна


Меню сайта
Головна
Любіть Україну...
Про наше місто
Новини
Дистанційне навчання
Цивільний захист
Відео
Фотоальбом
Прозорість
Освітня програма
Пошук
Архів новин

Наша адреса
вул. Ярослава Мудрого, 54,
м. Біла Церква,
Київська область,
09107
Тел/факс: 5-19-77

Адреса сайту: http://www.gimnasi1-biltse.com.ua
Електронна пошта: 1gimnasi-bts@ukr.net


Мова сайта

English French German Russian Ukrainian


Календар свят і подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняПрофспілкові вісті
Нормативні документи
.
Колективний договір
1. Загальні положення

1.1. Сторони Колективного договору та їх повноваження

1.1.1. Договір укладено між директором гімназії м. Білої Церкви в особі Смутка Бориса Михайловича (далі сторона власника) і первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки України в особі голови профспілкового комітету гімназії м. Білої Церкви Зоріної Лариси Леонідівни (далі профспілкова сторона).

1.1.2. Директор підтверджує, що він має повноваження сторони власника, визначені чинним законодавством, наказами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом гімназії м. Білої Церкви, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору і виконання зобов`язань сторони власника, визначених цим договором.

1.1.3. Профспілкова сторона також має повноваження, визначені чинним законодавством, Статутом профспілки, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов`язань профспілкової сторони, визначених цим договором.

1.1.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов`язання відповідних сторін Угод всіх рівнів і зобов`язуються дотримуватись принципів соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, які є предметом цього договору.

1.1.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов`язань і положень договору, віддаватимуть перевагу розв`язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

1.1.6. Керівництво гімназії м. Білої Церкви визнає профспілковий комітет єдиним представником працівників - членів трудового колективу у питаннях виробництва, трудових і соціально-економічних відносин.

1.1.7. Комітет профспілкової організації гімназії м. Білої Церкви зобов`язується сприяти ефективній роботі гімназії властивими профспілці методами і засобами.

1.2. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних та професійних відносин, узгодження інтересів працівників гімназії м. Білої Церкви і сторони власника з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Конституції України, Закону України „Про колективні договори і угоди", інших актів законодавства, Угод всіх рівнів. Договір містить узгоджені зобов`язання сторін, які його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи гімназії № 1 по виконанню законодавства про освіту, реалізації на цій основі професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників гімназії м. Білої Церкви.

1.3.  Сфера дії договору

1.3.1. Сторони визнають цей договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов`язковими для виконання стороною власника, працівниками гімназії м. Білої Церкви   і профспілковим комітетом.

1.3.2. Положення договору поширюються на всіх працівників гімназії м. Білої Церкви .

1.3.3. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов`язань за договором.

 

Охорона здоров`я працюючих та учнів. Соціальне страхування, оздоровлення і відпочинок працівників і їх дітей.

7.1.  Сторони договору домовились:

7.1.1.   Організувати проведення обов`язкових попередніх (під час приймання на роботу) та безоплатних профілактичних медичних оглядів працівників гімназії № 1 та видачі їм особистих медичних книжок згідно з постановою Кабінету Міністрів України від р. №559 „Про затверджен­ня   переліку   професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов`язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок". Про­водити підсумковий аналіз результатів медоглядів працівників гімназії № 1, враховувати рекомендації лікарів щодо надання працівнику іншої ро­боти.

7.1.2.  Систематично проводити аналіз стану захворюваності і ви­падків непрацездатності працівників гімназії № 1 та вживати заходів до усу­нення причин непрацездатності.

7.1.3.  Обладнати в гімназії № 1  кімнату психологічного розвантаження і відпочинку та кімнату побуту для обслуговуючого персоналу.

7.1.4.  Створювати належні умови для діяльності комісії з соціаль­ного страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності. Ор­ганізувати комісію соціального страхування з однаковою кількістю представників від профкому і роботодавця.

Витрати коштів фонду соціального страхування проводити тільки за рішенням комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності (ст. 2; 50 ЗпЗССТН).

7.1.5.  Забезпечити разом з радою гімназії № 1  і піклувальною радою постачання шкільної їдальні свіжою продукцією. Здійснювати громад­ський контроль за роботою харчоблоку.

7.2.  Сторона власника зобов`язується:

7.2.1.  Своєчасно і у повному обсязі виплачувати допомогу на оздо­ровлення педагогічних працівників згідно ст. 57 Закону України „Про освіту".

7.2.2   Відповідно до колективного договору між міською профспілкою та управлінням освіти з одного боку та міською владою з другого щодо перерахування профспілковій стороні коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірі 0.3 % фонду оплати праці забезпечити раціональне їх використання (за умови бюджетного фінансування).

7.2.3.  Не допускати працівників гімназії № 1 (в тому числі за їхньою згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду.   Відсторонювати від роботи працівників, які без поважних при­чин ухиляються від проходження обов`язкового медичного огляду.

7.2.4.  Забезпечити в гімназії № 1  належний повітряно-тепловий режим, освітлення навчальних і допоміжних приміщень.

7.2.5. Зберігати в установленому порядку архівні докумен­ти, за якими здійснюється оформлення пенсій, отримання пільг і компенсацій, визначених чинним законодавством.

7.3. Профспілкова сторона зобов`язується:

7.3.1.  Контролювати цільове використання коштів на культурно-масову роботу і соціальне страхування, своєчасність надання послуг з фондів соціального страхування, доводити інформацію з цих питань до трудового колективу.

7.3.2.  Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.   Щорічно проводити    облік    працівників,    які    потре­бують   лікування   у   санаторіях; сприяти забезпеченню їх путівками. Організовувати оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах.

7.3.3.  Організовувати проведення фізкультурних і оздоровчих за­ходів для працівників гімназії    № 1  та членів їх сімей.

7.3.4.  Ознайомлювати   членів   трудового   колективу  гімназії № 1 з новими    нормативними і законодавчими актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну і ме­тодичну допомогу працівникам гімназії № 1 з цих питань.

Обладнати стенд з рекомендаційними та інформаційними матеріалами з питань законодавства, здорового способу життя, куль­тури побуту і взаємовідносин між людьми.

 

 Прочитано: 1929 раз
[ Назад | Початок | Нагору ]


Головна :: Про гімназію :: Новини :: Фотоальбом

Выпускные альбомы для детского сада и школы


Design © 2008 Shaman Production © 2005-20018 - При передруку, посилання на www.gimnasi1-biltse.com.ua є обов`язковим.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.
Новини Гімназії в форматі RSS
Генерація сторінки: 0.023 сек. і 9 запитів до бази даних за 0.009 сек.