Головна


Меню сайта
Головна
Любіть Україну...
Про наше місто
Новини
Відео
Фотоальбом
Прозорість
Пошук
Мапа сайта
Архів новин
Всеукраїнський конкурс
"Шкільна бібліотека – 2017"Наша адреса
вул. Ярослава Мудрого, 54,
м. Біла Церква,
Київська область,
09107
Тел/факс: 5-19-77

Адреса сайту: http://www.gimnasi1-biltse.com.ua
Електронна пошта: 1gimnasi-bts@ukr.net


Мова сайта

English French German Russian Ukrainian


Календар свят і подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняПрофспілкові вісті
Нормативні документи
.
Колективний договір
1. Загальні положення

1.1. Сторони Колективного договору та їх повноваження

1.1.1. Договір укладено між директором гімназії м. Білої Церкви в особі Смутка Бориса Михайловича (далі сторона власника) і первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки України в особі голови профспілкового комітету гімназії м. Білої Церкви Зоріної Лариси Леонідівни (далі профспілкова сторона).

1.1.2. Директор підтверджує, що він має повноваження сторони власника, визначені чинним законодавством, наказами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом гімназії м. Білої Церкви, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору і виконання зобов`язань сторони власника, визначених цим договором.

1.1.3. Профспілкова сторона також має повноваження, визначені чинним законодавством, Статутом профспілки, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов`язань профспілкової сторони, визначених цим договором.

1.1.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов`язання відповідних сторін Угод всіх рівнів і зобов`язуються дотримуватись принципів соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, які є предметом цього договору.

1.1.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов`язань і положень договору, віддаватимуть перевагу розв`язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

1.1.6. Керівництво гімназії м. Білої Церкви визнає профспілковий комітет єдиним представником працівників - членів трудового колективу у питаннях виробництва, трудових і соціально-економічних відносин.

1.1.7. Комітет профспілкової організації гімназії м. Білої Церкви зобов`язується сприяти ефективній роботі гімназії властивими профспілці методами і засобами.

1.2. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних та професійних відносин, узгодження інтересів працівників гімназії м. Білої Церкви і сторони власника з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Конституції України, Закону України „Про колективні договори і угоди", інших актів законодавства, Угод всіх рівнів. Договір містить узгоджені зобов`язання сторін, які його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи гімназії № 1 по виконанню законодавства про освіту, реалізації на цій основі професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників гімназії м. Білої Церкви.

1.3.  Сфера дії договору

1.3.1. Сторони визнають цей договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов`язковими для виконання стороною власника, працівниками гімназії м. Білої Церкви   і профспілковим комітетом.

1.3.2. Положення договору поширюються на всіх працівників гімназії м. Білої Церкви .

1.3.3. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов`язань за договором.

 

Охорона здоров`я працюючих та учнів. Соціальне страхування, оздоровлення і відпочинок працівників і їх дітей.

7.1.  Сторони договору домовились:

7.1.1.   Організувати проведення обов`язкових попередніх (під час приймання на роботу) та безоплатних профілактичних медичних оглядів працівників гімназії № 1 та видачі їм особистих медичних книжок згідно з постановою Кабінету Міністрів України від р. №559 „Про затверджен­ня   переліку   професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов`язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок". Про­водити підсумковий аналіз результатів медоглядів працівників гімназії № 1, враховувати рекомендації лікарів щодо надання працівнику іншої ро­боти.

7.1.2.  Систематично проводити аналіз стану захворюваності і ви­падків непрацездатності працівників гімназії № 1 та вживати заходів до усу­нення причин непрацездатності.

7.1.3.  Обладнати в гімназії № 1  кімнату психологічного розвантаження і відпочинку та кімнату побуту для обслуговуючого персоналу.

7.1.4.  Створювати належні умови для діяльності комісії з соціаль­ного страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності. Ор­ганізувати комісію соціального страхування з однаковою кількістю представників від профкому і роботодавця.

Витрати коштів фонду соціального страхування проводити тільки за рішенням комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності (ст. 2; 50 ЗпЗССТН).

7.1.5.  Забезпечити разом з радою гімназії № 1  і піклувальною радою постачання шкільної їдальні свіжою продукцією. Здійснювати громад­ський контроль за роботою харчоблоку.

7.2.  Сторона власника зобов`язується:

7.2.1.  Своєчасно і у повному обсязі виплачувати допомогу на оздо­ровлення педагогічних працівників згідно ст. 57 Закону України „Про освіту".

7.2.2   Відповідно до колективного договору між міською профспілкою та управлінням освіти з одного боку та міською владою з другого щодо перерахування профспілковій стороні коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірі 0.3 % фонду оплати праці забезпечити раціональне їх використання (за умови бюджетного фінансування).

7.2.3.  Не допускати працівників гімназії № 1 (в тому числі за їхньою згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду.   Відсторонювати від роботи працівників, які без поважних при­чин ухиляються від проходження обов`язкового медичного огляду.

7.2.4.  Забезпечити в гімназії № 1  належний повітряно-тепловий режим, освітлення навчальних і допоміжних приміщень.

7.2.5. Зберігати в установленому порядку архівні докумен­ти, за якими здійснюється оформлення пенсій, отримання пільг і компенсацій, визначених чинним законодавством.

7.3. Профспілкова сторона зобов`язується:

7.3.1.  Контролювати цільове використання коштів на культурно-масову роботу і соціальне страхування, своєчасність надання послуг з фондів соціального страхування, доводити інформацію з цих питань до трудового колективу.

7.3.2.  Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.   Щорічно проводити    облік    працівників,    які    потре­бують   лікування   у   санаторіях; сприяти забезпеченню їх путівками. Організовувати оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах.

7.3.3.  Організовувати проведення фізкультурних і оздоровчих за­ходів для працівників гімназії    № 1  та членів їх сімей.

7.3.4.  Ознайомлювати   членів   трудового   колективу  гімназії № 1 з новими    нормативними і законодавчими актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну і ме­тодичну допомогу працівникам гімназії № 1 з цих питань.

Обладнати стенд з рекомендаційними та інформаційними матеріалами з питань законодавства, здорового способу життя, куль­тури побуту і взаємовідносин між людьми.

 

 Прочитано: 1476 раз
[ Назад | Початок | Нагору ]


Головна :: Про гімназію :: Новини :: Фотоальбом

Выпускные альбомы для детского сада и школы


Design © 2008 Shaman Production © 2005-20018 - При передруку, посилання на www.gimnasi1-biltse.com.ua є обов`язковим.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.
Новини Гімназії в форматі RSS
Генерація сторінки: 0.031 сек. і 9 запитів до бази даних за 0.006 сек.