Головна


Меню сайта
Головна
Любіть Україну...
Про наше місто
Новини
Дистанційне навчання
Цивільний захист
Відео
Фотоальбом
Прозорість
Освітня програма
Пошук
Архів новин

Наша адреса
вул. Ярослава Мудрого, 54,
м. Біла Церква,
Київська область,
09107
Тел/факс: 5-19-77

Адреса сайту: http://www.gimnasi1-biltse.com.ua
Електронна пошта: 1gimnasi-bts@ukr.net


Мова сайта

English French German Russian Ukrainian


Календар свят і подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняАдміністрація

2017/2018

 

Графік прийому громадян

на 2017/2018 н.р.

Адміністратор

ПІБ

День тижня

Час

Директор Смуток Б.М. ПН,СР

1400-1700

Заступники

Ліснічук А.С.

ЧТ

1300-1800


Мазун Ю.М.
ПН

1300-1800

Покотило Л.М.

ВТ

1300-1800

Потильчак С.Й.

СР

1300-1800Директор гімназії
Смуток Борис Михайлович

1.1. Відповідає за:

- реалізацію основних положень Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Законів України "Про освіту", „Про загальну середню освіту", Концепції профільного навчання, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, постанов уряду, наказів, інструкцій, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Київської обласної державної обладміністрації, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Статуту гімназії, Програми розвитку гімназії на 2015-2020 р.р.;

-перспективне й річне планування роботи гімназії, своєчасне виконання планових заходів;

-налагодження співпраці гімназії з науковими установами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, підприємствами;

-розстановку адміністративних та педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу;

-створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки, дотримання в гімназії санітарно-гігієнічних вимог;

-підвищення професійної кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;

-роботу педагогічної ради, виконання її рішень;

-економічно-господарську діяльність закладу, зокрема ефективне, економічно доцільне використання навчально-матеріальної бази, коштів, енергоресурсів;

-сприяння роботі піклувальної ради, ради гімназії, батьківського комітету, органів учнівського самоврядування.

1.2. Керівництво:

діяльністю заступників із навчально-виховної, науково-методичної, виховної роботи, заступника директора з адміністративно-господарської роботи, працівників бухгалтерії, соціально-психологічної служби.

1.3. Організація:

- роботи закладу відповідно до річного плану;

- роботи з батьками й громадськими організаціями.

1.4. Здійснює контроль за:

- виконанням річного плану роботи гімназії, робочих навчальних планів;

-фінансовою діяльністю;

-виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку;

-організацією гарячого харчування учнів;

-ефективністю викладання та виконанням навчальних програм з  основ здоров`я, фізичної культури та курсів духовно-морального спрямування;

-конкурсним прийманням учнів до гімназії.

1.5. Директор звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення закладу перед батьківською громадськістю, радою гімназії, органами управління освітою та іншими вищими органами влади.

1.6. Затверджує графік відпусток працівників гімназії.

1.7. Голова редакційної колегії газети „Білоцерківська гімназія".

1.8. Начальник ЦО.

1.9. Директор погоджує свою діяльність з управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради.

 

Заступник директора гімназії з НМР
Потильчак Світлана Йосипівна


2.1.Відповідає за:

-координацію та організацію науково-методичної роботи в гімназії, роботи науково-методичної ради, методичних та інших професійних об`єднань;

-забезпечення своєчасного проходження курсової перепідготовки та чергової атестації вчителів;

-організацію дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності педагогічного колективу;

-організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;

-забезпечення участі педагогів гімназії в науково-методичних заходах міста й області;

-координаційний зв`язок гімназії з науково-методичним центром управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;

-підготовку матеріалів до річного плану роботи закладу;

-складання координаційного щотижневого планування роботи гімназії;

-організацію науково-методичної та позанавчальної роботи з історії та правознавства, зарубіжної літератури, іноземних мов та спецкурсів відповідних профілів;

-організовує роботу приймальної комісії по зарахування учнів до 5 класу гімназії;

-організацію допрофільного (8 кл.) навчання в гімназії;

-організацію роботи з батьками учнів 5 - 8 класів;

 

2.2.Здійснює контроль за:

-веденням класних журналів та іншої документації в 5-8 класах;

-виконанням державних програм, рівнем навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, світової літератури, російської мови, іноземних мов, спецкурсів філологічного напряму та організацією позанавчальної роботи з даних дисциплін;

-підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації з української мови і літератури, світової літератури, іноземних мов та аналізує її результати.

2.3.Виконує обов`язки чергового адміністратора згідно з графіком чергування по гімназії на 2017/2018 н.р.

2.4.Готує проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань організації НВП, що входять до її компетенції;

2.5.  Відповідальний секретар координаційної ради НТУ «Еврика», координує роботу керівників секцій щодо участі гімназистів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

2.6. Узгоджує свою діяльність з директором гімназії.

Заступник директора гімназії з НВР
Мазун Юлія Михайлівна


 3.1. Відповідає за:

- організацію методичної роботи з учителями математики, фізики, інформатики, хімії, біології, спецкурсів математично-природничого профілю, трудового навчання та здійснення роботи з обдарованими дітьми з вищезазначених предметів;

- організацію, проведення І етапу та участь учнів у всіх етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, аналіз результатів участі учнів на цих етапах;

- складання і коригування розкладу уроків;

- організацію чергування вчителів у гімназії;

- організацію роботи  з відбору учнів до 10 класу гімназії;

- складання робочих навчальних планів гімназії;

- складання розкладу для державної підсумкової атестації для учнів 9 класів; 

- ведення та збереження документації про державну підсумкову атестацію; 

- складання тарифікаційних списків педагогічних працівників;

- складання табеля на зарплату педагогічних працівників;

- складання щоденної заміни уроків та ведення журналу обліку заміщених та пропущених уроків;

- організацію профільного і допрофільного (9 кл.) навчання в гімназії;

- ведення звітності з навчальної роботи;

- проведення навчальної практики;

- обліком працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів; 

- оформлення та облік бланків на отримання документів про освіту ;

-організацію та виконання заходів, спрямованих на забезпечення участі учнів гімназії в зовнішньому незалежному оцінюванні. 

3.2. Здійснює контроль за:

- організацією роботи з батьками учнів 9-11-х класів;

- веденням класних журналів та іншої документації в 9-11-х класах;

- виконанням державних програм, рівнем навчальних досягнень учнів з математики, інформатики, фізики, хімії, біології,  трудового навчання, спецкурсів природничо-математичного профілю,  

- підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації з математики, фізики, хімії, біології, інформатики та аналізує її результати;

3.3. Відповідає за реєстрацію випускників 11-х класів на проходження ЗНО.

3.4.Готує проекти наказів, розпоряджень, матеріали до річного плану роботи гімназії та інших документів із питань організації НВП, що входять до її компетенції.

3.5.Виконує обов`язки чергового адміністратора згідно з графіком чергування по гімназії на 2017/2018 н.р.

3.6. Голова комісії з соціального страхування.

3.7. Узгоджує свою діяльність з директором гімназії.


 

Заступник директора гімназії з НВР
Покотило Лариса Миколаївна

3.         Відповідає за:

- організацію методичної роботи з учителями української мови та літератури, початкової школи, вихователями ГПД;
- виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку;
- дотримання мовного режиму в закладі;
- організацію роботи з охорони праці та техніки безпеки педагогічних працівників;
- організацію гарячого харчування учнів гімназії;
- ведення та збереження документації про державну підсумкову атестацію в 4(п) класах;
- складання робочих навчальних планів початкової школи.

4.      Здійснює контроль за:

-       виконанням державних програм, рівнем навчальних досягнень учнів 5-11 класів із української мови та літератури, спецкурсів мовного профіілю, із предметів початкової школи;
- організацією роботи з батьками учнів 1-4-х класів;

- веденням класних журналів та іншої документації в 1-4-х класах;

- підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації з української мови та літератури в 9,11 класах,  з предметів початкової школи;
-       роботою бібліотеки гімназії;
- проходженням педагогічними працівниками медичного огляду;
-       веденням алфавітної книги.
5.      Начальник штабу ЦЗ.
6.      Виконує обов`язки чергового адміністратора згідно з графіком чергування по гімназії на 2017/2018 н.р.
7.      Готує проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань організації НВП у закладі, що входять до її компетенції, матеріали до річного плану роботи гімназії.
8.      Узгоджує свою діяльність з директором гімназії.

 

Заступник директора гімназії з НВР
Ліснічук Алла Станіславівна

2.       Відповідає за:

-            організацію методичної роботи з класними керівниками, учителями географії, художньої культури, музики, образотворчого мистецтва;

-      організацію медичного огляду учнів;

-            розслідування нещасних випадків з учнями;

-            організацію чергування учнів;

-            здійснення профорієнтаційної роботи в закладі.

4. Організовує:

- планування виховної роботи в гімназії;

- підготовку і проведення загальногімназійних заходів виховного спрямування;

- проведення заходів морально-правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів;

- проведення заходів щодо запобігання травматизму та дотримання техніки безпеки учнями гімназії;

- співпрацю з правоохоронними органами, медичними установами щодо пропаганди серед учнів здорового способу життя;

- роботу гуртків, студій;

- ведення документації ради гімназії, піклувальної ради.

5. Координує:

-      роботу соціальної та психологічної служб, педагога-організатора, керівників гуртків, студій, методичного об`єднання класних керівників;

-           роботу органів учнівського самоврядування;

-           зв`язок із позашкільними установами, громадськими організаціями.

6. Здійснює контроль за:

-   системою позаурочної роботи в закладі;

-   виконанням навчальних програм з географії, художньої культури, музики, образотворчого мистецтва;

- виконанням класними керівниками планів виховної роботи з учнями;

- охопленням дітей позаурочною роботою в гуртках, клубах, секціях, студіях гімназії та позашкільних установах;

- оздоровленням учнів.

7.  Громадський інспектор з охорони дитинства.

8. Виконує обов`язки чергового адміністратора згідно з графіком чергування по гімназії на 2017/2018 н.р.

9. Готує проекти наказів з навчально-виховної роботи, матеріали до річного плану роботи гімназії.

10. Узгоджує свою діяльність із директором гімназії.Заступник директора з адміністративно-господарської роботи


6.1. Відповідає за:

- збереження будівлі та майна гімназії;

- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

- організацію роботи технічного персоналу;

- організацію роботи з охорони праці та техніки безпеки техперсоналу;

- організацію поточного ремонту будівлі гімназії та класних кімнат;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму в гімназії;

- інвентаризацію гімназійного майна;

- складання документації для нарахування зарплати техперсоналу;

- виконання заходів щодо розширення господарської самостійності гімназії, своєчасне укладання необхідних угод;

- дотримання вимог щодо охорони праці та норм пожежної безпеки під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень гімназії, технологічного, енергетичного обладнання;

6.2. Організовує:

- роботу по дотриманню санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

- постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

- інвентарний облік майна гімназії;

- періодичний огляд, поточний ремонт приміщень та їх обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежегасіння;

- проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок й електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях гімназії (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя).

6.3. Здійснює облік:

- роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення;

- зберігання протипожежного обладнання.

6.4. Здійснює контроль за:

- роботою технічного персоналу щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

- роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території гімназії;

6.5. Готує:

- проекти наказів, розпоряджень, інших документів із питань господарської діяльності закладу, матеріали до річного плану роботи;

- документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати гімназійне приміщення в поточному навчальному році.

6.6. Звітує про підготовку гімназії до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий (весняно-літній) період.

6.7. Узгоджує свою діяльність із директором гімназії.

 [ Назад | Початок | Нагору ]


Головна :: Про гімназію :: Новини :: Фотоальбом

Выпускные альбомы для детского сада и школы


Design © 2008 Shaman Production © 2005-20018 - При передруку, посилання на www.gimnasi1-biltse.com.ua є обов`язковим.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.
Новини Гімназії в форматі RSS
Генерація сторінки: 0.029 сек. і 11 запитів до бази даних за 0.014 сек.